Privatumo politika

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamento 2016/679 13 straipsnį, priimtą 2016 m. balandžio 27 d., dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei panaikinant Direktyvą 95/46/EB (toliau – „BDAR“), pateikiame jums pagrindinę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą: Administratoriaus, t. y. jūsų asmens duomenis tvarkančio subjekto, yra: D&A ProSpace Dawid Michno, NIP: 5961653444, REGON: 387765702, su kuriuo galima susisiekti šiais būdais: el. paštu: info@pro-space.eu, telefonu: +48 539 224 613.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tiek laiko, kiek būtina nurodytiems tikslams pasiekti, laikantis teisės aktų nustatytų kriterijų, įskaitant galimų pretenzijų apsaugą 6 metų laikotarpiui.

Jeigu duomenys tvarkomi rinkodaros tikslais jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a p.), tol, kol atšauksite savo sutikimą.

Atsižvelgiant į D&A ProSpace tvarkomus duomenis, jums suteikiamos šios teisės:

 1. teisė susipažinti su savo asmens duomenimis pagal BDAR 15 str. nustatytas sąlygas,
 2. neteisingų duomenų ištaisymas (BDAR 16 str.),
 3. netinkamai ir neteisėtai tvarkomų duomenų ištrynimas (teisė būti užmirštam) esant BDAR 17 str. nustatytoms aplinkybėms,
 4. duomenų tvarkymo apribojimas (t. y. operacijų su duomenimis sustabdymas ar duomenų neištrinimas – atsižvelgiant į pateiktą prašymą) BDAR 18 str. nustatytais atvejais;
 5. teisė nesutikti su duomenų tvarkymu BDAR 21 str. nustatytais atvejais, tai reiškia, kad nepriklausomai nuo šiame dokumente nurodytų teisių, jūs bet kuriuo metu galite nesutikti su duomenų tvarkymu, jei duomenų naudojimo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas. Tokiu atveju, peržiūrėję jūsų prašymą, mes nebegalėsime tvarkyti jūsų asmens duomenų, kuriems prieštaravote, nebent įrodytume, kad yra svarbių teisėtų pagrindų, viršijančių jūsų interesus, teises ir laisves, arba pagrindų nustatyti, reikalauti ar ginti pretenzijas.
 6. teisė į duomenų perkeliamumą, tvarkomą automatizuotai, pagal BDAR 20 str. nustatytas sąlygas, tai reiškia, kad turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti tiesiogiai kitam administratoriui, jei tai techniškai įmanoma.
 7. teisė bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nepažeidžiant teisėtumo tvarkymo, atlikto sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo (jei tvarkymas vyksta pagal BDAR 6 str. 1 d. a p. ar BDAR 9 str. 2 d. a p.),
 8. teisė pateikti skundą priežiūros institucijai, jei manote, kad asmens duomenų tvarkymas vyksta pažeidžiant BDAR.

Asmens duomenų pateikimas sutarties su D&A ProSpace sudarymo ir vykdymo tikslais yra savanoriškas, tačiau nepateikus duomenų nebus galima įvykdyti sutarties.

Surinkti asmens duomenys naudojami tik paslaugai teikti. Duomenys nėra ir nebus perduodami trečiosioms šalims.

Slapukai

Slapukai naudojami šiais tikslais:
 • 1. statistikos kūrimas, kuris padeda suprasti, kaip naudotojai naudojasi svetainėmis, siekiant tobulinti jų struktūrą ir turinį;
 • 2. vartotojo sesijos palaikymas (prisijungus), dėl kurio naudotojui nereikia kiekviename svetainės puslapyje iš naujo įvesti prisijungimo vardo ir slaptažodžio;
 • 3. naudotojo profilio nustatymas siekiant rodyti jam pritaikytą reklamą reklaminiuose tinkluose, ypač „Google“ tinkle.
Svetainėje naudojami du pagrindiniai slapukų tipai: „sesijos“ (session cookies) ir „nuolatiniai“ (persistent cookies). „Sesijos“ slapukai yra laikini failai, kurie saugomi naudotojo įrenginyje iki atsijungimo, išėjimo iš svetainės arba programinės įrangos (interneto naršyklės) išjungimo. „Nuolatiniai“ slapukai saugomi naudotojo įrenginyje slapukų parametruose nustatytą laiką arba kol naudotojas juos ištrina. Dauguma interneto naršyklių nustatymų leidžia automatiškai priimti slapukus. Tačiau galite blokuoti nuolatinį slapukų saugojimą arba nustatyti tokius naršyklės nustatymus, kurie informuotų jus apie kiekvieną slapuko įdėjimą į jūsų įrenginį. Atkreipiame dėmesį, kad visiškai išjungus slapukus, ne visos šios svetainės arba kitų jūsų lankomų svetainių funkcijos veiks tinkamai. Rekomenduojame perskaityti šių įmonių privatumo politiką, kad sužinotumėte slapukų naudojimo statistikos tikslais taisykles: „Google Analytics“ privatumo politika. Slapukai gali būti naudojami reklaminiuose tinkluose, ypač „Google“ tinkle, norint rodyti reklamas, pritaikytas pagal tai, kaip naudotojas naudojasi svetaine. Šiuo tikslu jie gali saugoti informaciją apie naudotojo naršymo kelią arba laiką, praleistą tam tikrame puslapyje. Kalbant apie naudotojo pageidavimus, kuriuos renka „Google“ reklaminis tinklas, naudotojas gali peržiūrėti ir redaguoti slapukų surinktą informaciją naudodamas įrankį: www.google.com/ads/preferences/
Scroll to Top